ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Klub přátel dětí a školy

zs-stitna-2011-den-matek-kd-stitna-23-uvod Sdružení „Klub přátel dětí a školy při ZŠ Štítná nad Vláří″ (KPDŠ) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a všech, kteří  se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy a dalších výchovných zařízení. Klub vznikl po ukončení činnosti bývalého SRPŠ v září 1991. Činnost KPDŠ se řídí stanovami schválenými MVČR. Majetek KPDŠ tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí pořádaných radou.

Orgánem klubu je rada rodičů školy, složená z volených zástupců jednotlivých tříd. Rada se schází nejméně čtyřikrát ročně. V čele rady je volený předseda – v současnosti Petra Matúšů Dulková. Všechny dokumenty jsou uloženy u Jitky Tkadlecové (zástupce ředitele), která má rovněž na starosti spolupráci sdružení KPDŠ a školy.

Práce KPDŠ je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Mezi akce, které KPDŠ tradičně pořádá je:

 • Rodičovský ples Klub přátel dětí a školy
 • pomoc při organizaci oslavy Svátku matek a Dne dětí
 • úhrada cestovného dětí na různé soutěže
 • zajišťování cen na sportovních a vědomostních soutěžích
 • příspěvek na pobyt dětí ve Fryštáku a na lyžařský výcvikový kurz
 • příspěvky na vybavení ŠD
 • pomoc při realizaci různých projektů.
Program jednání výboru KPDŠ dne 4. 10. 2018. 
 
 
1. volba předsedy a pokladníka
 • Předsedou byla jednohlasně zvolena paní Petra Matúšů Dulková
 • Pokladníkem byla jednohlasně zvolena paní Michaela Machučová
2. projednání plánu činnosti na školní rok 2018/2019
3. rozbor hospodaření za školní rok 2017/2018
4. projednání výše ročního příspěvku
 • jednohlasně byl schválen roční příspěvek ve výši 300,– Kč/nejstarší dítě v rodině
5. Seznámení s organizací školního roku 2018/2019
6. Návrh kandidátů do školské rady 
stránka „Klub přátel dětí a školy” již byla zobrazena 6434x
zs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 180 žáků, někteří dojíždějí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

13.08.2019
Školní kuchyně začne pro cizí strávníky vařit od pondělí 2. 9. 2019.

11.07.2019
PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Na začátek školního roku svému prvňáčkovi  připravte:

 • aktovku, pouzdro
 •  červenomodrou tužku, gumu, ořezávátko
 •  pastelky  PROGRESSA (malé), lepidlo, halenu do VV, hadřík
 • zásobník na písmena, tabulku na skládání písmen, plastový obal na eurofólie  A4 (s drukem)                    
 • 2 průhledné fólie  A4, 1 průhlednou fólii A5
 • malý ručník, plátěný ubrousek pod svačinku,
 • cvičební úbor – cvičky, bílé tričko, ponožky, kraťasy  (vše v plátěném  pytlíku a podepsané)
 • přezůvky, pytlík na přezůvky (podepsané)
 •  4 obaly A5 na sešity, 3 obaly A4 na pracovní sešity, 1obal A4 (na šířku)   -  obaly stačí  až v září

 

Pro vaše dítě jsme objednali:  

 • sešity, notýsek, archivační box, výkresy, náčrtníkový papír, složku  barevných papírů, závěsný pytlík na lavici, 1 trojhrannou tužku, tabulku a fix, trojhrannou tužku, nůžky, voskovky, pastelky, vodové barvy, modelovací  hmotu, štětec č. 8 a 12
 • hodnotu nad 200 Kč uhradíte v září 2019

 


Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg