ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Klub přátel dětí a školy

zs-stitna-2011-den-matek-kd-stitna-23-uvod Sdružení „Klub přátel dětí a školy při ZŠ Štítná nad Vláří″ (KPDŠ) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a všech, kteří  se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy a dalších výchovných zařízení. Klub vznikl po ukončení činnosti bývalého SRPŠ v září 1991. Činnost KPDŠ se řídí stanovami schválenými MVČR. Majetek KPDŠ tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí pořádaných radou.

Orgánem klubu je rada rodičů školy, složená z volených zástupců jednotlivých tříd. Rada se schází nejméně čtyřikrát ročně. V čele rady je volený předseda – v současnosti Marta Struhařová. Všechny dokumenty jsou uloženy u Jitky Tkadlecové (zástupce ředitele), která má rovněž na starosti spolupráci sdružení KPDŠ a školy.

Práce KPDŠ je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Mezi akce, které KPDŠ tradičně pořádá je:

 • Rodičovský ples Klub přátel dětí a školy
 • pomoc při organizaci oslavy Svátku matek a Dne dětí
 • úhrada cestovného dětí na různé soutěže
 • zajišťování cen na sportovních a vědomostních soutěžích
 • příspěvek na pobyt dětí ve Fryštáku a na lyžařský výcvikový kurz
 • příspěvky na vybavení ŠD
 • pomoc při realizaci různých projektů.
Program jednání výboru KPDŠ dne 9. 3. 2017
 1. Zhodnocení plesu
 2. Zpráva o hospodaření za rok 2016
 3. Návrh rozpočtu na rok 2017
 4. Zhodnocení akcí za minulé čtvrtletí
 5. Akce na další období
 6. Různé

Zpráva o hospodaření KPDŠ při ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří za rok 2016:

 

Program jednání výboru KPDŠ dne 3. 1. 2017
 1. Zhodnocení vánočního koledování – výtěžek 11 152 Kč
 2. seznámení s hospodařením
 3. zhodnocení 1. pololetí
 4. akce v dalším období
 5. příprava plesu
Program jednání výboru KPDŠ dne 6. 10. 2016
 1. plán činnosti na školní rok 2016/2017
 2. Rozbor hospodaření za školní rok 2015/2016
 3. výše ročního příspěvku – jednohlasně odhlasována částka ve výši 250,– Kč/rodinu
 4. organizace školního roku

Program jednání výboru KPDŠ dne 23. 9. 2015

 • plán činnosti na školní rok 2015/2016
 • rozbor hospodaření za školní rok 2014/2015
 • výše ročního příspěvku – jednohlasně schválena částka 250,–Kč/nejstarší dítě v rodině
 • schválení příspěvku ve výši 500,– Kč/žáka na lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník
 • organizace školního roku
Vyúčtování hospodaření KPDŠ za školní rok 2014/2015: Hospodaření KPDŠ ve školním roce 2014/2015

Program jednání výboru KPDŠ dne 3. 2. 2015

 1. Zhodnocení plesu
 2. Finanční rozpočet na rok 2015
 3. Oslava Dne matek
 4. Den dětí
 5. Různé

Program jednání výboru KPDŠ dne 6.1.2015:

 • Zhodnocení Vánočního koledování
 • Seznámení s hospodařením KPDŠ
 • Zhodnocení práce za 1. pololetí
 • Akce v dalším období
 • Příprava plesu

 

 
stránka „Klub přátel dětí a školy” již byla zobrazena 5527x
fzs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 190 žáků, některé dojíždí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

29.06.2018
Na začátek školního roku svému prvňáčkovi  připravte:

 • aktovku, pouzdro
 •  červenomodrou tužku, gumu, ořezávátko
 •  pastelky  PROGRESSA ( malé),  lepidlo, halenu do VV, hadřík
 • zásobník na písmena, tabulku na skládání písmen, plastový obal na eurofólie  A4 ( s drukem), 2 průhledné fólie  A4,  1 průhlednou fólii  A5
 • malý ručník, plátěný ubrousek pod svačinku,
 • cvičební úbor – cvičky, bílé tričko, ponožky, kraťasy  (vše v plátěném  pytlíku a podepsané),
 • přezůvky, pytlík na přezůvky  ( podepsané )
 • 4 obaly A5 na sešity, 3 obaly A4 na pracovní sešity, 1 obal A4 (na šířku)  – obaly stačí  až v září

 

Pro vaše dítě do 1. třídy  jsme objednali :   

 • sešity, notýsek, archivační box, výkresy, náčrtníkový  papír, složku  barevných papírů, závěsný pytlík na lavici, 1 trojhrannou tužku, tabulku a fix, trojhrannou tužku, nůžky, kelímek na vodu, voskovky, pastelky, vodové barvy, modelovací  hmotu, štětec č. 8 a 12
 • hodnotu nad 200 Kč uhradíte v září 2018
Poslední týden v srpnu si můžete ve škole vyzvednout čip na vstup do školy a objednávky obědů. Podrobnosti upřesníme. 

Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg