ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Klub přátel dětí a školy

zs-stitna-2011-den-matek-kd-stitna-23-uvod Sdružení „Klub přátel dětí a školy při ZŠ Štítná nad Vláří″ (KPDŠ) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a všech, kteří  se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy a dalších výchovných zařízení. Klub vznikl po ukončení činnosti bývalého SRPŠ v září 1991. Činnost KPDŠ se řídí stanovami schválenými MVČR. Majetek KPDŠ tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí pořádaných radou.

Orgánem klubu je rada rodičů školy, složená z volených zástupců jednotlivých tříd. Rada se schází nejméně čtyřikrát ročně. V čele rady je volený předseda – v současnosti Petra Matúšů Dulková. Všechny dokumenty jsou uloženy u Jitky Tkadlecové (zástupce ředitele), která má rovněž na starosti spolupráci sdružení KPDŠ a školy.

Práce KPDŠ je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Mezi akce, které KPDŠ tradičně pořádá je:

 • Rodičovský ples Klub přátel dětí a školy
 • pomoc při organizaci oslavy Svátku matek a Dne dětí
 • úhrada cestovného dětí na různé soutěže
 • zajišťování cen na sportovních a vědomostních soutěžích
 • příspěvek na pobyt dětí ve Fryštáku a na lyžařský výcvikový kurz
 • příspěvky na vybavení ŠD
 • pomoc při realizaci různých projektů.
Program jednání výboru KPDŠ dne 4. 10. 2018. 
 
 
1. volba předsedy a pokladníka
 • Předsedou byla jednohlasně zvolena paní Petra Matúšů Dulková
 • Pokladníkem byla jednohlasně zvolena paní Michaela Machučová
2. projednání plánu činnosti na školní rok 2018/2019
3. rozbor hospodaření za školní rok 2017/2018
4. projednání výše ročního příspěvku
 • jednohlasně byl schválen roční příspěvek ve výši 300,– Kč/nejstarší dítě v rodině
5. Seznámení s organizací školního roku 2018/2019
6. Návrh kandidátů do školské rady 
stránka „Klub přátel dětí a školy” již byla zobrazena 6311x
zs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 180 žáků, někteří dojíždějí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

19.06.2019
Konec vyučování v pondělí 24. 6. 2019:

 • 1. stupeň – v 11,15 hodin
 • 2. stupeň – ve 12,10 hodin

Konec vyučování od 25. 6  do 27. 6. 2019:

 • 1., 2., 3. třída – 11,00 hodin
 • 4. a 5. třída – 11,15 hodin
 • 6. a 7. třída – 11,30 hodin
 • 8. a 9.třída – 11,45 hodin

V pátek 28. 6. 2019 se oběd bude vydávat od 10,00 do 11,30 hodin.

Školní družina bude v provozu do 12 hodin.


Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg