ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Informace pro rodiče dětí z 9. ročníků

zs-stitna-2011-devata-trida-uvodDůležité odkazy

( níže uvedený text převzat z portálu zkola.cz)

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:

 • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, získat informovace, zvážit svoje možnosti.
 • Poradit se s výchovným poradcem.
 • Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky.
 • Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol a navštívit je.
 • Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vydala (ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek, pokud se na daný obor studia konají, do 31. ledna).
 • Odevzdat přihlášky střední škole do v daném roce vyhlášeného termínu.

Přihlášky na střední školy vyplňujeme se žáky společně v hodinách pracovních činností. Zápisový lístek obdrží každý žák s výpisem vysvědčení 31. ledna. 

V případě, že střední škola koná přijímací zkoušky, obdržíte pozvánku k přijímacím zkouškám 14 dnů před konáním přijímací zkoušky. V 1. kole přijímacího řízení ve školách zřizovaných Zlínským krajem na čtyřleté maturitní obory v denní formě studia a na některé soukromé školy proběhne přijímací zkouška v termínu __.__.____.

V případě přijetí:

Pořadí a seznam uchazečů zveřejní střední škola pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči v den přijímací zkoušky. Zveřejněním tohoto seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí. 

V případě nepřijetí:

Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí. Bude-li odvolání zamítnuto (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti studia ve 2. kole přijímacího řízení na www.zkola.cz nebo www stránkách zvolené další školy.

stránka „Informace pro rodiče dětí z 9. ročníků” již byla zobrazena 5794x
fzs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 190 žáků, některé dojíždí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

29.06.2018
Na začátek školního roku svému prvňáčkovi  připravte:

 • aktovku, pouzdro
 •  červenomodrou tužku, gumu, ořezávátko
 •  pastelky  PROGRESSA ( malé),  lepidlo, halenu do VV, hadřík
 • zásobník na písmena, tabulku na skládání písmen, plastový obal na eurofólie  A4 ( s drukem), 2 průhledné fólie  A4,  1 průhlednou fólii  A5
 • malý ručník, plátěný ubrousek pod svačinku,
 • cvičební úbor – cvičky, bílé tričko, ponožky, kraťasy  (vše v plátěném  pytlíku a podepsané),
 • přezůvky, pytlík na přezůvky  ( podepsané )
 • 4 obaly A5 na sešity, 3 obaly A4 na pracovní sešity, 1 obal A4 (na šířku)  – obaly stačí  až v září

 

Pro vaše dítě do 1. třídy  jsme objednali :   

 • sešity, notýsek, archivační box, výkresy, náčrtníkový  papír, složku  barevných papírů, závěsný pytlík na lavici, 1 trojhrannou tužku, tabulku a fix, trojhrannou tužku, nůžky, kelímek na vodu, voskovky, pastelky, vodové barvy, modelovací  hmotu, štětec č. 8 a 12
 • hodnotu nad 200 Kč uhradíte v září 2018
Poslední týden v srpnu si můžete ve škole vyzvednout čip na vstup do školy a objednávky obědů. Podrobnosti upřesníme. 

Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg