ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Informace pro rodiče dětí z 9. ročníků

zs-stitna-2011-devata-trida-uvod

Informace pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče

Přijímací řízení:

Termín konání:  pátek  12. 4. a pondělí 15. 4. 2019.

Náhradní termíny pro případ nemoci: 13. a 14. 5. 2019.

V prvním kole přijímacího řízení může žák podat nejvýše 2  přihlášky do oborů vzdělání    s talentovou zkouškou a 2 přihlášky do oborů vzdělání  bez talentové zkoušky /do 1. března  2019 musí být na SŠ/.

Dvě totožné přihlášky žákovi vydá naše základní škola v první polovině měsíce února 2019.

Pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy na přihlášku, určuje, ve které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a ve 2. termínu.

 • Uchazeči budou hodnoceni na základě:
  • výsledků dosažených v jednotných zkouškách,
  • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  • výsledku talentové zkoušky či školní přijímací zkoušky,
  • případně dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti  a zájmy uchazeče.
 • Pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení   se mu započte lepší výsledek z každého testu.

Žák musí v přijímacích zkouškách dosáhnout minimálně:

 • gymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných,
 • gymnázium se sportovní přípravou – min. 25 bodů ze 100 možných,
 • ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min. 20 bodů ze 100 možných.

Přihlášky na střední školy vyplňujeme společně se žáky v hodinách pracovních činností. 

 

V případě přijetí:

Pořadí a seznam uchazečů zveřejní střední škola pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči v den přijímací zkoušky. Zveřejněním tohoto seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.

Zápisový lístek  (úmysl uchazeče vzdělávat se na příslušné střední škole) obdrží každý žák s výpisem vysvědčení 31. ledna. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední školu.

Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí. 

V případě nepřijetí:

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí. Bude-li odvolání zamítnuto (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti studia ve 2. kole přijímacího řízení na www.zkola.cz nebo www stránkách zvolené další školy.

Prezentace „Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019“ - Prezentace – volba povolání 2018/2019

Na jakékoli dotazy odpoví výchovná poradkyně Ing. Alena  Škubníková po předchozí domluvě na tel. čísle 577 336 120 nebo na e-mailu alena.skubnikova@zs-stitna.cz

Důležité kontakty:

 

stránka „Informace pro rodiče dětí z 9. ročníků” již byla zobrazena 6568x
zs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 180 žáků, někteří dojíždějí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

19.06.2019
Konec vyučování v pondělí 24. 6. 2019:

 • 1. stupeň – v 11,15 hodin
 • 2. stupeň – ve 12,10 hodin

Konec vyučování od 25. 6  do 27. 6. 2019:

 • 1., 2., 3. třída – 11,00 hodin
 • 4. a 5. třída – 11,15 hodin
 • 6. a 7. třída – 11,30 hodin
 • 8. a 9.třída – 11,45 hodin

V pátek 28. 6. 2019 se oběd bude vydávat od 10,00 do 11,30 hodin.

Školní družina bude v provozu do 12 hodin.


Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg