ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Informace pro rodiče dětí z 9. ročníků

zs-stitna-2011-devata-trida-uvodDůležité odkazy

( níže uvedený text převzat z portálu zkola.cz)

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:

  • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, získat informovace, zvážit svoje možnosti.
  • Poradit se s výchovným poradcem.
  • Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky.
  • Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol a navštívit je.
  • Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vydala (ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek, pokud se na daný obor studia konají, do 31. ledna).
  • Odevzdat přihlášky střední škole do v daném roce vyhlášeného termínu.

Přihlášky na střední školy vyplňujeme se žáky společně v hodinách pracovních činností. Zápisový lístek obdrží každý žák s výpisem vysvědčení 31. ledna. 

V případě, že střední škola koná přijímací zkoušky, obdržíte pozvánku k přijímacím zkouškám 14 dnů před konáním přijímací zkoušky. V 1. kole přijímacího řízení ve školách zřizovaných Zlínským krajem na čtyřleté maturitní obory v denní formě studia a na některé soukromé školy proběhne přijímací zkouška v termínu __.__.____.

V případě přijetí:

Pořadí a seznam uchazečů zveřejní střední škola pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči v den přijímací zkoušky. Zveřejněním tohoto seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí. 

V případě nepřijetí:

Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí. Bude-li odvolání zamítnuto (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti studia ve 2. kole přijímacího řízení na www.zkola.cz nebo www stránkách zvolené další školy.

stránka „Informace pro rodiče dětí z 9. ročníků” již byla zobrazena 6087x
zs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 180 žáků, některé dojíždí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

05.12.2018
V rámci projektu Recyklohraní s zapojujeme do kampaně Věnuj mobil. Vysloužilé mobilní telefony můžete odevzdávat i s baterií a nabíječkou (není podmínkou) do 31. 1. 2019 do kontejneru, který je umístěn ve vestibulu školy. 


Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg