ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Projekt: Cesta Gabry a Málinky ke klíčovým kompetencím

zs-stitna-2011-notebook-projektor-uvod Období práce na projektu: 1.1.2007 – 30.6.2008 

Projekt byl zaměřen na zvyšování a prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů (školení ICT, ekologická výchova, protidrogová prevence), dále spolupráci školy s rodiči a neziskovými organizacemi zejména při realizaci projektového vyučování. V rámci projektu proběhlo tvorba výukových a metodických materiálů zaměřených především na projektovou výuku a využívání ICT (informační a komunikační technologie) ve vyučovacích předmětech.


Projekt byl realizován v Operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů” a spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.


Jedním z hlavních přínosů celého projektu je vybavení naší školy výpočetní a prezentační technikou, takže dataprojektor a notebook není k dispozici pouze v učebně zeměpisu, ale nově i v učebně přírodopisu, výtvarné výchovy a fyziky. K výuce učiva o Evropě nám poslouží nově zakoupené nástěnné mapy a pracovní sešity pro žáky. Rovněž jsme rozšířili počet výukových programů pro předměty fyzika, angličtina a přírodopis. Tyto programy pojednávají o tématech jako jsou: Skotsko (Z, D), Turecko (Z, D, Př), Zemědělství ČR (Z), Energie (F, Z, Ekologický seminář), Průmysl ČR (Z), Elektromagnetické záření (F), Polovodiče (F), Hydrosféra (Z, Ekologický seminář). Tyto materiály pomáhají žákům svou názorností pochopit probírané učivo.

Realizovali jsem též školní výukové projekty, které si kladou za cíl rozvíjet u žáků klíčové kompetence uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV):

 • Polonéza (příprava školního plesu a žáků na polonézu)
 • Floorball (sportovní zápolení)
 • František Kupka – člověk a země (realizace výstavy)
 • Pohádkoví kamarádi (dramatická výchova v praxi)
 • Cestujeme po světě: poznávání států jižní a východní Asie
 • Složky životního prostředí, Den země (prezentace a tvorba materiálů)
 • Příběh průmyslové revoluce (prezentace a film o rozvoji průmyslu a životě dělníků v 19.století)

Průběžně jsou vytvářeny další výukové materiály a metodické příručky ICT (informační a komunikační technologie) – využití takovýchto výukových programů je také ve fyzice, zeměpisu a dějepisu. Mezi další zpracované mateiály patří: Zeměpisná olympiáda (Z), Pythágoriáda (M), Matematický klokan (M), Kraje ČR (Z), Dům mých snů (M, Inf).

Představení projektu veřejnosti

Množství aktivit, které v rámci projektu „Cesta Gabry a Málinky ke klíčovým kompetencím” na naší základní škole ve Štítné nad Vláří probíhalo jsme rodičům i široké veřejnosti prezentovali v pátek 11. května 2007 při příležitosti oslav Dne matek. O zahajovací vystoupení se postaral národopisný soubor Javorníček. Rodiče se pak shromáždili ve školním sálku, kde po přednesu básniček pro maminky následovalo promítání prezentace o projektu.

Výstupy jednotlivých aktivit toho vzdělávacího projektu byly rozmístěny v prostorách celé školy a návštěvníci tak měli možnost si je v průběhu odpoledne prohlédnout. → přejít na fotogalerii ze dne 11.05.2007

stránka „Projekt: Cesta Gabry a Málinky ke klíčovým kompetencím” již byla zobrazena 4927x
zs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 180 žáků, někteří dojíždějí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

19.06.2019
Konec vyučování v pondělí 24. 6. 2019:

 • 1. stupeň – v 11,15 hodin
 • 2. stupeň – ve 12,10 hodin

Konec vyučování od 25. 6  do 27. 6. 2019:

 • 1., 2., 3. třída – 11,00 hodin
 • 4. a 5. třída – 11,15 hodin
 • 6. a 7. třída – 11,30 hodin
 • 8. a 9.třída – 11,45 hodin

V pátek 28. 6. 2019 se oběd bude vydávat od 10,00 do 11,30 hodin.

Školní družina bude v provozu do 12 hodin.


Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg