ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Projekt: S Gabrou a Málinkou do Čarovné země

Období práce na projektu: 6/2010 – 6/2012

koordinátorka projektu – Mgr. Helena Naňáková, školní metodik prevence

29. června 2010 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválen projekt „S Gabrou a Málinkou do Čarovné země“. Řada západních zemí již má dlouhodobě vypracované a úspěšné programy prevence – tedy programy zaměřené na předcházení různým rizikovým jevům, do nichž státy investují nemalé částky. Náš stát tuto oblast poněkud podceňoval, přestože dlouhodobě zaujímá přední místa ve výskytu některých negativních jevů mezi dětmi, v rodinách, mezi mládeží. Každá škola je povinna vykazovat na Krajský úřad každoročně Program primární prevence, který by se měl dotýkat všech oblastí aktivit školy, ten ale finanční prostředky nepřiděluje, a tak si školy samy hledají cestu.

Jak vykázaly výzkumy, prevence založená na občasných přednáškách těch, kteří sami nějakou návykovou látku užívali, či pouhá práce s videozáznamy o domácím násilí, prostituci, či šíření viru HIV zdaleka nenaplňují představy o účinné prevenci. Naopak dlouhodobé programy, které podporují vzájemnou snášenlivost, respekt, pomoc dětí ve třídách i spolupráci a zdravou komunikaci mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu, se osvědčuje jako velmi účinný nástroj nejen v prevenci šikany, kyberšikany, ale také užívání legálních i nelegálních látek, sexuální promiskuitě apod.

V loňském roce byl poprvé vypsán Program na podporu těchto aktivit samotným MŠMT, naše škola získala na tento kalendářní rok maximální možnou částku v hodnotě 80.000,– Kč. Pokud se nezmění podmínky a bude nám přidělena částka i na příští dva roky, budou se moci děti, dospívající, pedagogové i spolupracující rodiče podílet na obnově klimatu naší školy, který spočívá hned v několika krocích:

  • ve vzdělávání pedagogického sboru v oblasti současných poznatků
  • práce zkušených lektorů s třídami jako celky s důrazem na vzájemný respekt
  • citlivé práci s dětmi s ohledem na jejich individualitu – nadání i omezení
  • vzájemné propojení všech aktivit školy a výuky
  • využití současných nástrojů měření úspěšnosti projektu

Příběh o Gabře a Málince, které se rády utíkaly do tzv. Čarovné země a prožívaly spolu řadu dobrodružství, byl využit i v uvedení do celého projektu – vychází z předpokladu základního určení lidské existence, že každý člověk touží  po zdravých vztazích s lidmi, kteří nás podporují a zasvěcují do potřebných dovedností pro život.  A právě k tomu by měl celý projekt směřovat.

stránka „Projekt: S Gabrou a Málinkou do Čarovné země” již byla zobrazena 3390x
fzs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 190 žáků, některé dojíždí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

22.01.2018
Zápis žáků do 1. ročníku

se bude konat ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 13,30 do 16,00 v budově ZŠ. 

Informace najdete na našich stránkách ve složce:

  • Základní škola/Pro rodiče 1. ročníku 
  • Základní škola/Dokumenty ke stažení/Zápis do 1. ročníku – zákonné normy
  • Základní škola/Dokumenty ke stažení/Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy

Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
grafická úprava a správa stránek, redakční systém, použité fotografie
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg