ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Projekt: S Gabrou a Málinkou do Fryštáku

zk-logo-bweb

Období práce na projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

– název projektu: S Gabrou a Málinkou do Fryštáku

– operační program: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

– registrační číslo projektu: RP07–17DT2/002


Popis projektu: Dotace bude poskytována na základě programu RP07-DT2 Program na podporu prevence rizikových typů chování v roce 2017, schváleného Radou Zlínského kraje dne 12. 12. 2016 usnesením č. 1029/R26/16. Podporovaná opatření Programu: Podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit škol a školských zařízení.
 


Průběh projektu:

Projekt lze zahájit nejdříve od 1. 1. 2017, realizace musí být ukončena nejpozději k datu 30. 12. 2017.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 70 000 Kč, z toho neinvestiční dotace Zlínského kraje do výše 49 000 Kč, současně však maximálně 70% celkových způsobilých výdajů projektu. 

Dotace bude použita na úhradu třídenního programu všeobecné primární prevence orientačního kurzu v DIS Fryšták pro žáky 8. ročníku (březen 2017) a 6. ročníku (listopad 2017) a na předcházející programy R-Ego. Následné vyhodnocení provedeme sami. 

stránka „Projekt: S Gabrou a Málinkou do Fryštáku” již byla zobrazena 443x
fzs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 190 žáků, některé dojíždí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

22.01.2018
Zápis žáků do 1. ročníku

se bude konat ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 13,30 do 16,00 v budově ZŠ. 

Informace najdete na našich stránkách ve složce:

  • Základní škola/Pro rodiče 1. ročníku 
  • Základní škola/Dokumenty ke stažení/Zápis do 1. ročníku – zákonné normy
  • Základní škola/Dokumenty ke stažení/Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy

Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
grafická úprava a správa stránek, redakční systém, použité fotografie
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg