ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Nové interaktivní tabule a další vybavení

- napsáno 12. října 2009 v kategorii Školní projekty autorem Administrátor

zs-stitna-2009-interaktivni-tabule-01-uvod Na naší základní škole dále pokračujeme i v novém roce na projektu Gabra a Málinka před interaktivní tabulí, ze kterého jsme již zakoupili 2 interaktivní tabule, dataprojektory, ozvučení,  notebooky a software. Tato zařízení jsou nainstalována v učebně dějepisu a společenskovědních předmětů  na 2. stupni a v učebně pro 1. stupeň, která slouží zároveň jako učebna cizích jazyků. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali školení na tvorbu vlastních výukových materiálů v programu Smart Notebook. Tyto materiály pak využívají k výuce a k procvičování učiva. Hodiny v učebnách s interaktivní tabulí děti velmi baví, vyučování je  pestré a  děti se samy aktivně podílejí na průběhu hodiny.

V měsících červnu, červenci a srpnu jsme vytvořili následující výukové materiály:

Pro výuku na 1. stupni – Domácí zvířata, Vyvození F, Samostatné úkoly pro šikovné hlavičky, Řešíme křížovky, Pohádkové hádanky, Krajská města ČR, Tvrdé souhlásky, Zvířata, Vyjmenovaná slova po v, Chytré hlavičky, Vyvození G, Slabiky dy ty ny, di, ti, ni, Povolání, Člověk, Párové souhlásky, Shoda, Sloh – jarní poselství přírody, Sousední státy ČR, Abeceda, Krátké a dlouhé samohlásky, Měkké souhlásky, Písmeno, slabika, Procvičování sčítání a odčítání do 20, Samohlásky a e i o u, Slabiky dě tě ně vě pě mě, Hláska a písmeno T J, kikse výrobky, Numerace do 10, Počítání s penězi, Samohláska u ů ú, Slabikotvorné souhlásky l, r, Věty, uspořádání vět.

Pro výuku humanitních předmětů na 2.stupni jsme vytvořili: Třicetiletá válka, Cestovatelé 19. století, Dante Alighieri, J. A. Komenský, Moliere, Preromantismus, Reformace, Starověká Kréta, Baroko – úvod, Čarodějnictví, Humanismus a renesance, Královna Viktorie, Peloponéské války + Makedonie, Preromantismus – opakování, Řecko – perské války, Zámořské objevy.

Pro výuku přírodovědných předmětů na 2. stupni jsme vytvořili: Jednoduchý elektrický obvod – opakování, Polovodiče – procvičení, Stavba atomu, Magnetické pole cívky, Radioaktivita, Vodstvo Afriky, Oblasti Afriky, Jaderná energie.

Materiály vytvořené k výuce anglického jazyka  na 1. stupni: My family, Transport, The body.

Materiály vytvořené pro výuku německého jazyka: Slovesa v jednotném čísle, Slovesa – množné číslo, 4. pád podstatných jmen, Slovosled.

K některým materiálům vytváříme i pracovní listy. Všechny uvedené výukové matriály ověřujeme ihned ve výuce a budeme je využívat i další roky.

S velkým úspěchem se setkaly i dva celoškolní projekty, které jsme realizovali na konci minulého školního roku. Nejprve to byl projekt zaměřený na přírodovědné předměty s názvem Den Země, ve které soutěžily třídní kolektivy 2. stupně ve svých vědomostech o naší planetě. Školního AZ kvízu se mohli zúčastnit v jedné kategorii žáci 5. a 4. ročníku, ve druhé kategorii žáci 8. a 9. ročníku. Soutěžící zde prokázali své znalosti ze všech předmětů.

Začátkem září absolvoval realizační tým školení dvou nakladatelství interaktivních učebnic – Nová škola a Fraus. Do konce kalendářního roku některé z těchto učebnic objednáme a začneme je používat ve výuce.

Projekt „Gabra a Málinka před interaktivní tabulí“ je přínosem pro celou školu – nákupem tabulí, počítačů, dataprojektorů, softwaru, tvorbou materiálů, nákupem nových učebnic, na které bychom jinak neměli finanční prostředky. Především je však  přínosem pro naše děti, pro které je taková výuka mnohem zábavnější a záživnější a mohou si  prakticky hravou formou  osvojovat učivo.

→ přejít na fotogalerii

zpráva „Nové interaktivní tabule a další vybavení” již byla zobrazena 1905x
zs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 180 žáků, někteří dojíždějí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

13.08.2019
Školní kuchyně začne pro cizí strávníky vařit od pondělí 2. 9. 2019.

11.07.2019
PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Na začátek školního roku svému prvňáčkovi  připravte:

 • aktovku, pouzdro
 •  červenomodrou tužku, gumu, ořezávátko
 •  pastelky  PROGRESSA (malé), lepidlo, halenu do VV, hadřík
 • zásobník na písmena, tabulku na skládání písmen, plastový obal na eurofólie  A4 (s drukem)                    
 • 2 průhledné fólie  A4, 1 průhlednou fólii A5
 • malý ručník, plátěný ubrousek pod svačinku,
 • cvičební úbor – cvičky, bílé tričko, ponožky, kraťasy  (vše v plátěném  pytlíku a podepsané)
 • přezůvky, pytlík na přezůvky (podepsané)
 •  4 obaly A5 na sešity, 3 obaly A4 na pracovní sešity, 1obal A4 (na šířku)   -  obaly stačí  až v září

 

Pro vaše dítě jsme objednali:  

 • sešity, notýsek, archivační box, výkresy, náčrtníkový papír, složku  barevných papírů, závěsný pytlík na lavici, 1 trojhrannou tužku, tabulku a fix, trojhrannou tužku, nůžky, voskovky, pastelky, vodové barvy, modelovací  hmotu, štětec č. 8 a 12
 • hodnotu nad 200 Kč uhradíte v září 2019

 


Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg